ZADZWOŃ

P R A C O W N I A
P R O T E T Y C Z N A

INNOWACJE
Artykulografia

Artykulografia

Artykulografia elektromagnetyczna stawów skroniowo-żuchwowych.

Jako pierwsza pracownia protetyczna wdrażamy w naszej działalności innowacyjną w skali światowej technikę rejestracji czynnościowej pracy stawów indywidualnego pacjenta.

Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom jesteśmy w stanie wymodelować nowe zęby w taki sposób by zapewnić stabilizację pracy stawów skroniowo żuchwowych a co za tym idzie komfort użytkowania uzupełnień dla pacjentów.

Technologia umożliwia przeniesienie indywidualnych cech pacjenta zarówno anatomicznych jak i czynnościowych do modeli które są podstawą projektowania kształtu zębów.
W ten sposób łączymy wirtual manual i indywidual, czyli mówiąc w najprostszy sposób łączymy to co najlepsze z każdej technologii w taki sposób by twój uśmiech był nie tylko piękny ale i prawdziwy