P R A C O W N I A
P R O T E T Y C Z N A

technik dentystyczny
Agata Węgrzynowska
Agata Węgrzynowska - technik dentystyczny

Tytuł technika dentystycznego uzyskałam na wydziale Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Chcąc pogłębić swoją wiedzę na temat nowoczesnych technologii i materiałoznawstwa w technice dentystycznej, w 2021r ukończyłam wspólne studia drugiego stopnia Politechniki Łódzkiej i Uniwersytetu Medycznego, uzyskując tytuł magistra technik dentystycznych.

Podczas studiów odkryłam swoje zainteresowanie technologią CAD CAM, która pozwala na wykonywanie prac protetycznych z niezwykłą precyzją i dokładnością. Dzięki pracy w Face-Lab mam możliwość rozwoju m.in. w nowoczesnej technologii cyfrowej.

W Face-Lab zajmuje się głównie ortodoncją oraz  wykonywaniem szyn zgryzowych wspomagających leczenie pacjentów z nieprawidłowościami stawu skroniowo-żuchwowego. Jak również projektowaniem szablonów chirurgicznych uzupełniających precyzyjne wszczepianie implantów stomatologicznych.