P R A C O W N I A
P R O T E T Y C Z N A

ZESPÓŁ - Ela Szczuka
technik dentystyczny
Ela Szczuka
Ela Szczuka - technik dentystyczny
dyrektorka zespołu
Jestem absolwentką wydziału inżynierii materiałowej Wyższej Szkoły Inżynierii Dentystycznej im. Prof. Meissneraw Ustroniu.W 2006 roku uzyskałam dyplom inżyniera techniki dentystycznej.W trakcie mojej edukacji zgłębiałam wiedzę na temat nowoczesnych materiałów rekonstrukcyjnych wykorzystywanych we współczesnej stomatologii. Stale doskonalę swoje umiejętności, uczestnicząc w licznych szkoleniach i sympozjach, odkrywając nowe rozwiązania technologiczne. 

Moim zadaniem w zespole Face Clinic jest projektowanie i wykonywanie uzupełnień protetycznych.Największą radość w mojej pracy, sprawia mi "kreowanie uśmiechu", często zupełnie nowego.Mam kontakt z pacjentami , którzy z różnych powodów potrzebują natychmiastowej pomocy- nie tylko zmiany czysto estetycznej,  ale również funkcjonalnej (w wyniku przebytej choroby lub wypadkowi).Staram się ich wysłuchać, poznać ich potrzeby, wątpliwości , ale przede wszystkim oczekiwania.Mając do dyspozycji  najnowocześniejsze materiały i najbardziej zaawansowaną technologię z zaangażowaniem staram się spełniać ich marzenia o nowym uśmiechu. 

Gdy moje wieloletnie doświadczenie z ceramiką i profesjonalizm lekarza tworzy dzieło idealne (bo spełniające wymagania pacjenta) i powoduje, że pacjent po raz pierwszy uśmiecha się szczerym, niczym nie skrępowanym, pełnym uśmiechem-to moment, na który zawsze czekam z niecierpliwością i jest absolutnie bezcenny.