P R A C O W N I A
P R O T E T Y C Z N A

kierowca
Marcin Białas
Marcin Białas - kierowca
Do zespołu Face Lab dołączyłem w okresie pandemii i jest to praca zupełnie różna od tej jaką wykonywałem przez ostatnie 10 lat, kiedy to byłem związany z branżą targową. Praca w tym wyśmienitym zespole fachowców pozwoliła mi na nowo odkryć pasję nabywania nowych umiejętności. Cechuję się otwartością, punktualnością i pracowitością co pozwoliło mi błyskawicznie zaadoptować się w rodzinie Face. W Face-Lab zajmuję się transportem „prac” do gabinetów, administrowaniem oraz zaopatrzeniem.