P R A C O W N I A
P R O T E T Y C Z N A

lekarz dentysta
Sebastian Walerzak
Sebastian Walerzak - lekarz dentysta
dyrektor generalny
Jestem absolwentem Wydziału Lekarsko-Dentystycznego w Warszawie.
Interesują mnie nowe rozwiązania, dzięki którym jesteśmy dziś w stanie jeszcze precyzyjniej leczyć Pacjentów.

Bardzo lubię pracę z ludźmi i dla ludzi. Nieustannie dążę do przesuwania granicy jakości i możliwości związanych z wykonywaniem prac protetycznych poprzez kreowanie i wdrażanie nowych technologii.

Owocem wieloletnich wysiłków jest projekt indywidualizacji modeli czynnościowych pracy stawów skroniowo-żuchwowych i jego wdrożenie do pracy klinicznej. Przedsięwzięcie jest unikatowe na skalę światową.

Nie ma rzeczy niemożliwych, tylko jedne potrzebują więcej czasu i wysiłku niż inne.